Oddiel Tramp

Úvodná strana
Hore
Puťák 1981
Puťák 1982
Kontakty

 
Oddiel Tramp pôsobil v bratislavskej Petržalke od 60-tych rokov 20. storočia až do zrušenia základnej školy na Lysenkovej (a neskôr Záporožskej) ulici.

Za roky svojej existencie ním prešli stovky členov, viacero generačných skupín a počas letných prázdnin oddiel podnikol desiatky putovných táborov na rôznych miestach Slovenska.

Oddiel (pôvodne pioniersky) svojim zameraním šíril trampské ideály, kamarátstvo a vzťah k prírode medzi bratislavskou mládežou.

Od konca sedemdesiatych rokov viedol oddiel Miro Bobok.


Po organizačných zmenách na PS v základnej škole Lysenkova v roku 1982 časť odchovancov oddielu začala viesť vlastné oddiely v nove škole (ZŠ na Buďonného ulici v Petržalke), z ktorých najviac v tradíciách oddielu pokračoval oddiel Mladých ochrancov prírody, z ktorého neskôr vznikol woodcrafterský kmeň Wappacomo Minal.


Z histórie oddielu Tramp máme k dispozícii fotografie a kroniku máme k dispozícii fotografie a kroniku z týchto rokov:

Ak máte fotografie alebo iné materiály z histórie oddielu Tramp, ktoré by ste radi zdieľali s ďalšími kamarátmi prostredníctvom, môžete ich poslať e-mailom.

V sobotu, 14. apríla 2007 nečakane zomrel Miro Bobok.

Táborníci a bývalí členovia oddielu Tramp sa dohodli
stretnúť sa na jeho počesť pri spomienkovom táboráku.

Spomienkový oheň sa rozhorí v sobotu 19. mája 2007 po poludní.
Podrobnosti si vyžiadate mailom alebo telefonicky (0905-570149)