WM vznikol z MOP

Úvodná strana
Hore
WM Aktuálne
Kronika WM
Členovia WM
WM vznikol z MOP
15. výročie kmeňa
Kontakty

 
Oddiel Mladých ochrancov prírody (MOP) vznikol v bratislavskej Petržalke v roku 1982. Založili ho odchovanci oddielu Tramp a členovia trampskej osady Túlavá hviezda. Za dlhé roky svojej existencie združoval desiatky detí zo základnej školy na Buďonného ulici v Bratislave.

Vyvrcholením každotýždenných stretnutí a nespočetného množstva víkendových výletov boli putovné tábory, ktoré sme každé leto organizovali v rôznych oblastiach Slovenska.

Prirodzeným vývojom pri hľadaní optimálnej cesty životom a prírodou sme došli k lesnej múdrosti a od samého začiatku sme boli pri obnovenej Lige lesnej múdrosti.

Po splnení podmienok zasväcovacieho chodníka sa väčšina členov oddielu MOP stala zakladajúcimi členmi woodcrafterského kmeňa Wappacomo Minal.

 

Prehľad putovných táborov oddielu MOP:

  • 1983 - Rejdová, Slovenské Rudohorie

  • 1984 - Patočiny, Nízke Tatry

  • 1985 - Danová, Kalinov (tu stálo naše prvé teepee)

  • 1986 - Kráľova Lehota

  • 1987 - Stratená, Slovenský raj

  • 1988 - Patočiny, Nízke Tatry

  • 1989 - Rejdová, Slovenské Rudohorie

  • 1990 - Strelníky (tu sa plnili prvé woodcrafterské zasväcovacie chodníky)

  • 1981 -  Puťák oddielu Tramp na Muránskej planine a v Nízkych Tatrách (Závadka nad Hronom a Šumiac)

  • 1982 - Puťák oddielu Tramp v Slovenskom krase (Krásnohorská Dlhá Lúka)