Wappacomo Minal
Úvodná strana
Hore
WM Aktuálne
Kronika WM
Členovia WM
WM vznikol z MOP
15. výročie kmeňa
Kontakty

Kmeň vznikol v roku 1990 z oddielu Mladých ochrancov prírody, ktorý dlhé roky pôsobil v Petržalke.

Celé osemdesiate roky boli vlastne pre nás prípravou, hľadaním cesty, ktorá vyústila k zapojeniu sa do Ligy lesnej múdrosti ihneď po obnovení jej činnosti. Zistili sme, že dlhými rokmi pobytu v prírode sme sa dopracovali k filozofii, ktorú sformuloval už pred mnohými desaťročiami Ernest Thompson Seton - k filozofii lesnej múdrosti.

Po rokoch búrlivej aktivity, keď sme takmer každý víkend boli spolu v prírode a prežili sme neuveriteľné množstvo krásnych táborení a putovaní prírodou sa z kmeňa stalo rodinné spoločenstvo rozptýlené po celej Európe, ktoré sa však stále stretáva pri rôznych príležitostiach a v rôznom zložení.

Viac sa o kmeni Wappacomo Minal (v jazyku Delawarov "Zrodení v krajine bielych hmiel" dozviete aj z našej digitálnej kroniky).

Wappacomo Minal v roku 1992

členovia kmeňa Wappacomo Minal na tábore v roku 1992

1992 - snem kmeňa pri Červenom Kameni

Zahrievame sa rannou piesňou

1992 - jesenné táborenie v Bielych Karpatoch

Sauna v zime

1993 - initee počas zimnej akcie kmeňa

Tvrdá práca pre prírodu

1994 - práca pre prírodu v Bielych Karpatoch

Náš tábor v Červenom Kameni

1994 - letný tábor v Červenom Kameni

Veselé stretnutie v meste

1995 - veselé stretnutie v Bratislave

Potulky Kysucami

1995 - letné putovanie Kysuckou vrchovinou

Jarné putovanie Slovenským krasom

1995 - Veľká noc v Slovenskom krase

1999 - pod zamrznutými rajskými vodopádmi

1999 - zimné šantenie v Slovenskom raji

1995 - kmeňová čotokva v Malých Karpatoch

Výročné stretnutie kmeňa v roku 2000

2000 - stretnutie k 10. výročiu založenia kmeňa

Wappacomo Minal v roku 2000 - 10 rokov od svojho založenia


Wappacomo Minal v roku 2005 - 15 rokov od svojho založenia