<% Response.Buffer = True %> Noví členovia
 

Noví členovia
Úvodná strana

 

Nový člen LLM sa pred vstupom do organizácie musí zoznámiť a stotožniť so zákonmi lesnej múdrosti a zásadami činnosti woodcrafterskej organizície.

 
krstné meno  
priezvisko  
dátum narodenia u mladších ako 15 rokov musia s členstvom súhlasiť rodičia
ulica  
psč  
mesto  
e-mailová adresa  
zasväcovací chodník uveďte, či ste si už splnili zasväcovací chodník
kmeň kmeň lesnej múdrosti, v rámci ktorého pôsobíte alebo s ktorým ste v kontakte.
dátum prihlásenia