Trojmedzia
Úvodná strana
Hore

 

Keď som 21.8.1999 stál spolu s Lenkou, Mariánom, Maťou, Braňom a Peťou na Kremenci u hraničného trojbodu Slovensko, Ukrajina , Poľsko, ani som si neuvedomoval zaujímavosť tohoto bodu. Došlo mi to až 29.4.2000 na trojbode Slovensko, Rakúsko, Česko. Uvedomil som si výnimočnosť týchto miest a rozhodol som sa navštíviť ich všetky. Tento bod som navštívil len s Mariánom, lebo Maťa, Lenka zostali za plotom. Kým na Kremenec sme sa vytrepali s batohmi, sem sme prišli na bicykloch. Ďalší trojbod som navštívil autom 6.7.2001 pri Hrčave. Ide o trojbod Čechy, Poľsko, Slovensko. Boli sme s BJATEK – om na prechode Kysuckých Javorníkov a ja som nahovoril Maju Gežíkovú, aby nás sem zaviezla autom cez Jablunkovský priesmyk. Boli s nami ešte Táňa, Vlado a Ivana. Najpohodlnejšia bola návšteva torjbodu Slovensko, Maďarsko, Rakúsko neďaleko Čunova. Bol som tam s Lenkou 12.7.2001. Miro nás doviezol autom k hraničnému prechodu v pracovný deň, my s Lenkou sme došli peši k trojbodu a potom popri hranici až do Jaroviec. Posledný trojbod bol najväčším orieškom. Torjbod Maďarsko, Ukrajina, Slovensko leží na Tise pri Čiernej nad Tisou a veru som nevedel, ako sa sem zmysluplne dostať. Podarilo sa mi to 8.7.2002. S Danicou sme šli na dovolenku do Plešivca v Slovenskom krase a keďže letenky SkyEurope boli veľmi cenovo prístupné, za 1454Sk sme doleteli do Košíc a potom vlakom do Čiernej nad Tisou a autobusom do Malých Trakan. Potom už len peši po asfaltke, kúsok lesom a poľnou cestou na breh Tisy. Tu nás dokonca odfotil príslušník pohraničnej polície. Tak som počas troch rokov navštívil tieto krajné body našej vlasti v podstate vždy iným spôsobom s dvanástimi spoluturistami. Začal som ako sympatizant Ligy lesnej múdrosti a kmeňa Woppacamo Minal, pokračoval s voľným združením týchto sympatizantov „Peň“, ako predseda turistického oddielu BJATEK, starešina rodu Biatec a ukončil s manželkou. Ďalší sen sa mi naplnil. Vďaka nemu som videl kus Slovenska, bol som tam, kde by som sa možno inak nedostal a spoznal kopu ľudí. Možno časom navštívim aj najsevernejší, najjužnejší , najzápadnejší bod Slovenska. Kremenec je najvýchodnejším, Gerlach najvyšším a lúky okolo Bodrogu pri opúšťaní Slovenska najnižším miestom. Nič lepšie ako zmysluplná turistika.

Miro Svitek