Zachráňme dropa...
Úvodná strana
Hore

Milí priatelia,
na stole predo mnou ležia pekné farebné letáčiky a plagátiky s nadpismi: Zachráňme dropa!, Zachráňme chrapkáča poľného!, Pomôžme vydre!, Zabráňme jadrovej katastrofe! …
Takýchto materiálov je veľa a ja začínam uvažovať, či snáď raz medzi nimi nebude aj výzva: Zachráňme woodcraft! …
Je to možno odvážna úvaha a aj keď nechcem byť prehnaný pesimista, tento kamienok ma niekedy naozaj tlačí v topánke.
Uplynulo niekoľko dní od skončenia stretnutia, či kurzu v Blatnici, kde sa zišlo okolo 40 ľudí z celého Slovenska, ktorí majú záujem využiť woodcraft a jeho myšlienky pri práci s deťmi.
Nepamätám si mená všetkých, ktorí tam boli, ešte stále ich mám pred očami a zrak mi blúdi po ich tvárach. Mám veľmi dobrý pocit, keď vidím, že sa ešte nájdu ľudia, ktorí ešte nie sú úplne pohltení mestskou civilizáciou, hlukom televíznych staníc a reklám, odrezaní od akejkoľvek spätosti s prírodou. Je totiž dôležité prírodu nielen vedecky poznávať a skúmať, ale prežiť a precítiť jej vôňu, chuť a rozmanité zvuky. Obdivovať jej dokonalosť a múdrosť. Kto raz skúsil, vie, o čom hovorím.
Počúvali ste prednášku o zásadách lesnej múdrosti, organizačných záležitostiach, zvykoch a woodcrafterských obradoch. Videli ste, ako sa pripravuje a vyzerá snem.
Aj ja som pozoroval vás, počúval, čo hovoríte a trošku premýšľal. Každý z vás je jedinečný, každý ide vlastnou cestou, s niečím iným zápasí, a naopak, z iných vecí sa raduje. Vyjadrovali ste svoje názory, z ktorých mi vyšlo, že zahaliť sa kabátom nejakej organizácie sa zdá byť pre mnohých ťažké a zväzuje ruky, nohy a dušu. Odvodil som si to z rozprávania o skautskej a turistickej organizácii. Aj keď je nepochybne väčší počet členov v týchto organizáciách, asi tam chýba pestrejšia náplň, smer a možno, možno sa mýlim, pretože som to nevyskúšal (dobrý námet na smiech).
Prezentujem týmito riadkami iba svoj názor, že snáď nie je až také dôležité, kto má aký batoh, spacák, akú má obľúbenú farbu, akú hudbu počúva, koľko má rokov, či je robotník, lekár, biológ, nezamestnaný. Myslím, že o to nešlo ani Setonovi. Predpokladám, že jemu nešlo ani o to, aby mal woodcraft nejaký vyhranený tvar a dúfam, že nebude nikdy zaškatuľkovaný a spútaný uniformitou organizácie. Woodcraft je iba návod, ako žiť život v spojení s prírodou, jej poznávaním, otvára dvere zdokonaľovania, poznávania…
Woodcraft môže mať rôznu podobu, nielen takú, akú ste videli - ale aj inú, svojskú, práve takú, akú mu dáte vy.
To, či sa stanete členmi, je úplne na vás. Dobre porozmýšľajte, porozprávajte sa so svojimi priateľmi a rozhodnite sa. Budem veľmi rád, keď sa stretnem s vami všetkými nielen v klubovni, ale hlavne von pod modrou oblohou (môže byť aj sivá, akákoľvek), keď si sadneme k ohňu, zaspievame si, zahráme sa zaujímavú hru a keď sa od vás niečo naučím.
Tento príspevok začal dosť pesimisticky. Napriek tomu sa domnievam, že woodcraft nebudeme musieť zachraňovať ako nejaký ohrozený živočíšny druh. Woodcraft je v každom z nás, žijeme ho v každodennom živote, nielen v lese a pred jeho priaznivcami, ale všade. A možno si to ani neuvedomujeme.
… Byť odvážny, vedieť počúvať a aj mlčať, zachovávať čistotu tela a duše, milovať prírodu a poznávať ju. Hovoriť pravdu, chápať iných a mať v sebe vieru. Byť láskavý, žiť radostne.
Preto si myslím, že po tejto ceste môže ísť každý a mojim prianím je, aby si bol medzi nimi práve ty.
Mladý Panter
Ďaleká cesta (Martin)