Tlčhuba
Úvodná strana


Humorné udalosti z woodcrafterského života...
 


Liga lesní moudrosti a prérijní hlouposti
Po trochu násilnom presadzovaní táborenia podľa vzoru prérijných Indiánov ako jedinej možnej formy woodcrafterskej činnosti začiatkom 90-tych rokoch situáciu humorne komentovali niektorí zástupcovia zálesáckeho a ďalších smerov vo vtedy ešte československej Lige návrhom na premenovanie LLM na Ligu lesní múdrosti a prérijnej hlúposti.
Návrh našťastie neprešiel rovnako ako pokusy vydávať indiánstvo za jedinú cestu pre woodcrafterov.


Kruh s rohmi?
Stalo sa to pri diskusii o nových stanovách Ligy v roku 2004. Nikomu z členov Ligy by určite nenapadlo polemizovať o znaku lesnej múdrosti - slovami Rusa: "Vsjo jasno, bukv nenádo..."
Edo sa však prítomných spýtal: "Viete si predstaviť úplne nezainteresovaného záujemcu, ktorý si začne čítať v stanovách: ...znakom hnutia je biely kruh s modrými rohmi..."? Nepomyslí si o nás, že sme padnutí na hlavu - veď kruh nemá rohy!!! ? Ak majú kruh s rohmi, čo ak ma budú presviedčať, že štvorec je okrúhly?
A zhodli sme sa, že to je pravda, na ktorej nič meniť nebudeme... :-))


V rámci Lesnej školy bola naplánovaná aj nočná vychádzka do ústia Gaderskej a Blatnickej doliny, kde sme chceli počúvať hlasové prejavy výra skalného. Vďaka tme - a kométe, ktorú sme mali možnosť pozorovať na oblohe - sme sa už na konci dediny roztrhli na dve skupiny, ktoré sa navzájom úspešne postrácali. Proces strácania ľudí pokračoval aj naďalej, takže bola vyslovená domnienka, že to snáď majú na svedomí ufóni.
Výra sme však nakoniec počuli - no nepodarilo sa to skupinke, vedenej Janom, naším odborným sprievodcom. Napokon si však prišli všetci na svoje. Zistili sme, že výra je najlepšie počuť - priamo v záhrade Starej školy.


Hovorí náčelník
Stalo sa už dávnejšie na svadbe nášho bývalého súkmeňovca, na ktorú sme sa ako členovia kmeňa nemohli nevotrieť.
Uprostred všeobecného hurhaja pocítil potrebu povedať niečo dôležité aj vtedajší náčelník kmeňa. Keďže sa nemohol dostať k slovu, pomohol si autoritatívnym zvolaním:
"Ticho! Hovorí náčelník!"
V nastalom užasnutom tichu potom definoval svoj problém:
"Kde je vývrtka?!"