Tanšnapila
Úvodná strana
Hore

Už dlhší čas sme sa v našom meste pokúšali spojiť do kmeňa ľudí, ktorí majú záujem o LLM. Po dlhých prípravách sme sa pevne odhodlali založiť kmeň s názvom TANŠNAPILA, čo v preklade znamená OSAMELÍ. Ustanovujúcim snemom, ktorý sa konal 29.4.1995 sme potvrdili založenie kmeňa. Náš kmeň tvoria samí mladí ľudia, ktorí sa rozhodli svoj život a voľný čas obetovať prírode a všetkému okolo. Ustanovujúci snem nás inšpiroval k myšlienke usporiadať letný tábor. S otázkou hľadania táboriska sme od začiatku nemali problém, ako kmeň za svoje táborisko považujeme malú lúčku pod vrchom KĽAK. Tento vrch sme si nazvali aj ako KORYTNAČÍ VRCH - obrysy tohto vrchu sa podobajú na korytnačku, ktorá pre nás symbolizuje matku Zem. Tento tábor bol začiatkom nášho kmeňa, začiatkom, narodením nových ľudí. Život na tábore viedol každého z nás ku postupnému vylepšeniu sa či už v zručnosti, duchovnom vnímaní, alebo ku vzájomnému porozumeniu. Po skončení tábora sa každý z nás venoval skôr individuálnym záujmom, no popri tom sme sa pravidelne stretávali u každého z nás a usporadúvali sme menšie výlety do okolia Považskej Bystrice. Na jednom z týchto stretnutí sme sa dohodli o konaní jesenného snemu. Tento snem sa nekonal ako zvyčajne na táborisku pod Korytnačím vrchom, ale v jaskynke na Úvoze. Jesenným snemom sa noho vecí zmenilo v kmeni. Pribudol k nám jeden člen, dohodli sme sa o vydávaní kmeňových zvitkov a bližšie sme sa porozprávali o stope tabu. Vianoce sme prežili v kruhu svojich priateľov na našej spoločnej chate, a nový rok sme oslávili výstupom na Muflonie skaly. Na jar tohto roku sme oslávili rok od nášho vzniku. Ako sme sa dopredu dohodli, na toto výročie sme usporiadali výročný snem kmeňa, ktorý sa konal 27.4.1996 pod Korytnačím vrchom. Na sneme sme prehodnotili našu doterajšiu činnosť. Viedli sme dlhú diskusiu o ceste posvätnej fajky, prijímali sme nových ľudí do radov kmeňa. Myslím si, že na tomto sneme si každý uvedomil, čo chce dosiahnuť, čo je jeho cieľom a ako si ďalej usporiada svoj život v duchovnej orientácii. 24.5 - 26.5.1996 sa náš kmeň zúčastnil lesnej školy v Blatnici pri Martine, ktorú usporiadal kmeň Ďaleká cesta pre všetkých členov LLM. Všetkých z nás veľmi upútalo rozprávanie kamaráta Juráša z Moravy, ktorí sa už dlhú dobu venuje pozorovaniu rastlín a ich využitiu v bežnom živote. V júli tohto roku sme táborili 19 dní pod Korytnačím vrchom, kde sme táborili už vo vlastnom teepee. Najväčšia vďaka za ušitie teepee patrí Orlovi a Billovi, ktorí skoro sami za malej pomoci nás ostatných ušili naše nové teepee. Našimi hosťami na tábore boli kmeň Omašte Oyjate, Kid zo Žubrienkou spolu s deťmi a ostatný naši priatelia. V druhej polovici táborenia sa po príchode ostatných dostaval celý tábor. Teepee boli rozmiestnené na štyri smery. Kidove, červené teepee stálo na východe, naše žlté bolo na juhu, modré teepee, kde bývali naši priatelia, sa týčilo na západe a biele teepee kmeňa Omašte Oyjate bolo na severe. V porovnaní s minulým táborom sme si všimli dosť veľké zmeny, čo sa týka vybavenia, ale aj individuálnej zručnosti každého z nás. S novým, lepším vybavením teepee pribudol aj ďalší kúsok, ktorý chýbal k uzatvoreniu kruhu priateľstva v kmeni. Počas tábora sa mnohí z nás zúčastnili na dvoch obradných saunách, priučili sme sa pre nás niečomu novému, objavili sme svoje vnútorné hodnoty, ale hlave kruh nášho kmeňa sa stal väčším a silnejším. Pochopili sme, že najdôležitejšie je to, ako vieme pochopiť jeden druhého. Pochopenie nám pomáha k zosilneniu kruhu kmeňa, tak ako aj kruhu, ktorý sa neustále otvára pre tých, ktorí sa odhodlali sa vydať na cestu lesnej múdrosti. Na tábore sme svoj život organizovali v indiánskom duchu. Rána sme vítali rannou piesňou a takisto sme spievali aj večernú pieseň pri západe Slnka. Cudzie nám však neboli ani prvky kultúry Slovanom či Keltov. nechceme sa zamerať len na jednu kultúru, svoj obzor chceme rozširovať vo viacerých smeroch. Počas tábora sme robili rôzne výpravy do okolia. Pred nedávnom, v mesiaci, ktorí indiáni pomenovali ako bláznivý mesiac, sme ako kmeň usporiadali jesenné táborenie, ktoré sme spojili aj s jesenným snemom. Jednou z úloh tohto táborenia bolo aj to, ako pripravíme zimné táborenie, na ktoré sa náš kmeň chystá počas vianočných sviatkov. Zimné táborenie pokladáme za jednu z najťažších skúšok našej zručnosti a spôsobu života. V tomto článku sme sa pokúsili vám aspoň trochu priblížiť činnosť, táborenia a spôsob života nášho kmeňa. Veríme v to, že život, ktorý žijeme sa raz zmení a že nebude taký uponáhľaný a pochmúrny ako doteraz. Za kmeň TANŠNAPILA písmak Ukecaná.