Faunima
Úvodná strana
Hore
Fotoalbum Faunima

 

Faunima nebola v pravom zmysle woodcrafterským kmeňom, ale svojou činnosťou s lesnou múdrosťou úzko súvisela, určitú doba pôsobila aj ako organizačné centrum LLM a jej akcie nasmerovali na woodcrafterský chodník mnohých záujemcov.

Ťažiskom akcií združenia Faunima boli predovšetkým štýlové detské tábory s výchovou a programom v duchu lesnej múdrosti, expedície do Škandinávie, splavy riek na raftových člnoch a organizovanie kurzov pre prácu s deťmi v prírode.

Združenie Faunima vzniklo v roku 1995, ale jeho činnosť je od roku 2002 prerušená.

O rozsahu a zameraní činnosti Faunima sa viac dozviete z ich fotoalbumu.