História woodcraftu
Úvodná strana
Vývoj vo svete
LLM v Československu
LLM na Slovensku

 

Jánska dolina

Vznik woodcrafterského hnutia v Amerike

História Ligy lesnej múdrosti siaha ku koncu 19. storočia a prvé kmene v Severnej Amerike začali vznikať v prvých rokoch 20. storočia pod priamym vedením a vplyvom amerického spisovateľa, filozofa a umelca, Ernesta Thompsona Setona.

Prví woodcrafteri na Slovensku

Na Slovensku prví woodcrafteri pôsobili od 20-tych rokov 20. storočia a prvý kmeň bol založený pod vplyvom stredoškolského profesora Miloša Seiferta - Woowotannu v Dolnom Kubíne už v roku 1921.

Obnovenie činnosti Ligy lesnej múdrosti po roku 1989

Po rozpade socialistického systému v Československu sa ihneď začali robiť prípravy obnovenia činnosti LLM.

17. marca 1990 sa v Prahe konal seminár "Život a dielo E. T. Setona a jeho odkaz dnešku", na ktorom sa stretli zástupcovia (asi 150 ľudí) rôznych skupín hlásiacich sa k lesnej múdrosti zo všetkých krajov Československa. Zo Slovenska sa na tomto stretnutí zúčastnili Juraj Pacl z kmeňa Ojibway a piati členovia budúcich kmeňov Ďaleká cesta a Wappacomo Minal.

Registrácia návrhu stanov obnovujúcej sa LLM prebehla 10.5.1990.

Obnovujúci snem Ligy lesnej múdrosti - The Woodcraft League of Czechoslovakia sa konal 2.6.1990 na táborisku Walden pri Sklenom nad Oslavou.

Formovanie samostatnej LLM na Slovensku S narastajúcou komplikovanosťou vzťahov medzi slovenskými a českými politikmi nám vyvstávali problémy aj na poli pôsobenia woodcrafterskej organizácie v postupne sa štiepiacej krajine.

Z tohto dôvodu došlo vo februári 1992 k stretnutiu zástupcov troch vtedy na Slovensku pôsobiacich kmeňov, ktoré vytvorili združenie Manoki (pomenované na počesť Viliama Valoviča, náčelníka Ligy československých woodcrafterov), ktoré ich zastupovalo smerom k štátnym orgánom na Slovensku.

V predvečer rozpadu Československa sa 30.12.1992 konal v treskúcich mrazoch na táborisku pri rieke Turiec neďaleko Skleného pri Handlovej ustanovujúci snem Ligy lesnej múdrosti - The Woodcraft League of Slovakia. Snemu sa zúčastnili zástupcovia piatich kmeňov. Náčelníkom LLM bol zvolený Edo Stloukal z bratislavského kmeňa Wappacomo Minal.

História v literárnej podobe Históriu woodcrafterského hnutia na celom svete podrobne zmapoval a zaznamenal v zaujímavej knižke Biminiji - František Kožíšek. Jeho Knihu o woodcraftu si môžete objednať na našej adrese.