Základné dokumenty

Úvodná strana
Stanovy LLM
Zákony
Zásady
Tajomstvá
Vnútorný poriadok
Glejty

V mrazivých dňoch na prelome rokov 1992 a 1993 sa zišli na táborisku neďaleko dediny Sklené pri Handlovej zástupcovia prívržencov lesnej múdrosti pôsobiacich na Slovensku, aby na slávnostnom sneme v noci 29.12.1992 založili samostatnú Ligu lesnej múdrosti - The Woodcraft League of Slovakia, ktorá je priamym pokračovateľom pôvodnej spoločnej organizácie woodcrafterov pôsobiacej v Československu od 20-tych rokov tohto storočia. Woodcraft (lesná múdrosť) je v podstate umenie ako jednoducho a prirodzene žiť. Je životnou silou a snaží sa strhnúť dušu človeka imagináciou. Jeho cieľom je doslova vzkriesiť citlivejšie ľudské povedomie. Má preto program bohatý na malebnosť, zvyky a tradície s myšlienkou vyvolať záujem, strhnúť dušu, ktorá podlieha jednotvárnosti života.

Vo svete je dnes nanajvýš potrebné odniesť si do dospelého života idealizmus a radosť mladosti. Duch detstva je najväčším dedičstvom ľudstva. Woodcraft zdôrazňuje predovšetkým štúdium prírody a táborenie aby zachránil ľudí pred telesným úpadkom, pred zakrpatením a slabosťou, preto moderný život a celá dnešná organizácia práce potrebujú zdravú a racionálnu protiváhu.

Nehlása útek od civilizácie k prírode, ale chce, aby človek načerpal nové sily na ďalšiu prácu. Woodcraft je vo svojej podstate výchovným hnutím. Vývoj charakteru je životne dôležitou otázkou budúcich generácií. Účelom našej výchovy nie je pestovanie učenosti, ale ľudstva, teda harmonický rozvoj tela, mysle, ducha a služby. Woodcraft predkladá deťom, mládeži i dospelým výchovný systém založený na využití prirodzených sklonov a túžob mládeže organizovanej vo voľných združeniach, opierajúcej sa o vodcovskú radu dospelých. Výchova podľa neho je rozumovým a kultúrnym pokračovaním biologického tvorivého procesu prírody. Liga lesnej múdrosti je združenie, ktorého hlavnou náplňou je myšlienka woodcraftu. Jej program je vhodný pre obidve pohlavia a pre každý vek. Podnecuje radosti mladých ľudí a pomáha tieto radosti alebo záujmy udržať až do neskorého veku.

Možno sa vám po prečítaní tohoto krátkeho úvodu vynorí v hlave veľa otázok. Napríklad: “Čo je to woodcraft? Čo je to Liga lesnej múdrosti? Aké je to združenie? Aké má ciele a ideály? Ako sa stať woodcrafterov a členom Ligy?” a podobne.

Na väčšinu svojich otázok nájdete odpoveď na našich stránkach.

Veľa úspechov pri odhaľovaní tajomstiev lesnej múdrosti.
Modrú oblohu!