Snem LLM 2004
Úvodná strana
Hore
Snem LLM 2004
Rada starších

 

 

Dlhé roky uplynuli od posledného snemu, kým sa opäť rozhorel spoločný snemový oheň slovenských woodcrafterov.

Za účasti 12 členov Ligy lesnej múdrosti a ďalších viac ako 20 hostí a záujemcov sa tak stalo v sobotný večer 24. júla 2004 na táborisku pri Rakši pod svahmi Veľkej Fatry.

Snem bol výsledkom vôle a príprav viacerých woodcrafterov, ktorí sa stretli vo februári v Žiline a v júni na Muránskej planine.
Hlavným záverom snemu je potvrdenie vôle oživiť činnosť v LLM a pritiahnuť širší okruh záujemcov na woodcrafterský chodník a do radov členov Ligy.
 
Lúka, ktorá by sa mohla stať do budúcnosti hlavným centrom woodcrafterského diania na Slovensku woodcraft je aj o rodinnom táborení... Jačkova indiánska batočina na jeho koňoch
Willy a D'Ady v diskusii snemový oheň je pripravený snemový kruh snemový kruh

O ôsmej, keď sa slnko dotklo korún stromov na okraji lúky, sa pri snemovom kruhu zišlo viac ako 30 prítomných a po krátkom úvode potichu vošli do snemového kruhu, pri ktorom viala woodcrafterská vlajka. Čestnou úlohou viesť snem bol poverený Edo.
 
krásny súmrak bol ideálny začiatkom snemu Tulipán zakladá oheň trením driev Wily bude zapaľovať svetlo lásky

Oheň Veľkého ducha i svetlá krásy, pravdy, sily a lásky podporené silnejším bočným vetrom vydávali tak silnú žiaru, že prinútili všetkých na chvíľu opustiť snemový kruh.

Pri návrate do kruhu všetci absolvovali očistný kúpeľ voňavým dymom rastlín a snem mohol pokračovať bez ďalších rušivých momentov.
 
slávnostný snemový oheň v plnej kráse očistný obrad pri návrate do snemového kruhu ruka starších vedie, chváli i odmeňuje

Na úvod snemu sa rozhodlo, že hlasovať môžu všetci prítomní členovia Veľkej lóže, takže na všetkých rozhodnutiach sa podieľalo 8 členov kmeňa Ďaleká cesta, 1 z kmeňa Tanšnapila a 1 z Wappacomo Minal.

V hodnotení uplynulého obdobia zaznelo pomerne veľa informácií o tom, čo sa na Slovensku vo woodcrafterskom hnutí dialo, zástupcovia kmeňov prezentovali svoje akcie - rozsah tohto rozprávania však bol spôsobený aj tým, že sa bilancovalo dlhšie časové obdobie, veď posledný pokus o Ligový snem sa konal v roku 1999.

K snemu neoddeliteľne patrí aj udeľovanie pôct, a aj na snem Ligy boli udelených niekoľko činov a veľkých činov.

K formálnym (a neobľúbeným) záležitostiam patria stanovy a vnútorný poriadok. Keďže však pre existenciu organizácie sú nevyhnutné, po desiatich rokoch sme aktualizovali a zjednodušili znenie stanov, hlavne kvôli tomu, aby svojim rozsahom a komplikovanosťou nezastrašili nových záujemcov o lesnú múdrosť. Vnútorný poriadok zatiaľ schválený nebol, nakoľko potrebuje ďalšie dopracovanie.

V nových stanovách je náčelníctvo LLM nahradené Radou náčelníkov (skladá sa z náčelníkov kmeňov, náčelníka Ligy, strážcu ohňa Ligy a predsedu Ústrednej rady orlích pier). A práve týchto troch "funkcionárov" volí snem Ligy. V tomto bode programu hneď na úvod navrhol Edo (doterajší náčelník LLM) za nového náčelníka Ligy Modoka, ktorý následne získal hlasy prítomných woodcrafterov.
Pri voľbe strážcu ohňa Ligy nemal Tulipán protikandidátov a naďalej zastáva tento post.
Na pozíciu predsedu ÚROP boli kandidáti dvaja - doterajší predseda Dodo a Jačko, ktorý v uplynulom období získal viac pôct. V hlasovaní získal dôveru väčšiny prítomných Jačko.
 
Jačko, Dodo a Modok

V ďalšej diskusii sa viacerí prítomní venovali ďalšiemu smerovaniu Ligy - pričom sa zhodli na tom, že okrem kmeňových akcií treba organizovať aj spoločné podujatia (táborenia, kurzy, stretnutia) a zabezpečiť propagáciu Ligy lesnej múdrosti aj navonok.
Väčšina prítomných sa vyslovila za zachovanie domény www.woodcraft.sk ako informačného portálu o woodcrafterskom dianí.
Nedoriešený zostal spôsob financovania činnosti Ligy, pričom zatiaľ najreálnejšou cestou sa javí vyberanie dobrovoľných príspevkov na zabezpečenie základného chodu organizácie.

Snem sa skončil modlitbou kmeňa Omaha a dlho do noci potom ešte zneli melódie piesní i slová zážitkov a rozhovorov.

Najdôležitejším záverom snemu však je samotná skutočnosť, že lesná múdrosť na Slovensku existuje a má vnútornú silu rásť a rozvíjať sa. V tomto však musíme všetci Rade náčelníkov pomáhať nielen proklamatívne ale aj skutkami.