Rada starších
Úvodná strana
Hore
Snem LLM 2004
Rada starších

 
V dňoch od 4. do 6. júna 2004 sa na Muránskej planine konalo stretnutie tých, ktorým leží na srdci osud hnutia lesnej múdrosti na Slovensku.

Hlavnými témami dvojdňových diskusií boli:

- ako ďalej s woodcraftom na Slovensku?

- optimálna forma činnosti organizácie

- akcie a aktivity

- je potrebná aktívna propagácia?

- formy členstva

- vydávanie časopisu a prevádzka webových stránok

 

Na stretnutí sa zúčastnili Modok, Tulipán, Dodo a Edo.

 

Hlavným výsledkom stretnutia je návrh nových, úplne prepracovaných stanov LLM a Vnútorného poriadku, ktorý bude predložený na diskusiu a následne na schválenie snemu LLM.

 

zapísal Edo

Závery stretnutia Rady starších, Muránska planina, 4.-6. júna 2004

Naplnenie poslania Ligy lesnej múdrosti na Slovensku:

- ako ďalej s woodcraftom na Slovensku?

- sprístupnenie LLM širšiemu okruhu záujemcov
- zjednodušenie stanov a vnútorného poriadku
- odbúranie formálnosti niektorých obradov
- zjednodušenie organizačnej štruktúry (zníženie hranice počtu členov kmeňov, zrušenie kategórie samostatných rodov, nová definícia zloženia Rady náčelníkov)
- zmeny v rozhodovacích právomociach členov
- zrušenie členských poplatkov
- vyjasnenie kategórií členstva
- táborisko
– podnety na získanie z reštitúcie
- doplnená štruktúra web stránok

- optimálna forma činnosti organizácie

- materiálne zabezpečenie vznikajúcich kmeňov
- podpora vzniku nových kmeňov

- akcie a aktivity

– potreba prípravy
- spoločné ligové táborenie
– hľadanie ligového táboriska
- spoločné putovanie alebo splavy

- je potrebná aktívna propagácia?

- informačný materiál pre potenciálnych záujemcov
- web stránky
- akcie pre verejnosť

- vydávanie časopisu a prevádzka webových stránok

- tlačený časopis zatiaľ nebude
- web stránky s aktualitami, návodmi, tlčhubou (veselé zážitky), diskusná stránka