Liga lesnej múdrosti

Úvodná strana
Aktuality
Čo je LLM?
História woodcraftu
Základné dokumenty
Kmene na Slovensku
Modrú oblohu!
Diskusia
Najbližšie akcie
Kontakty
Literatúra
Registrácia
Zaujímavé linky
Aktualizácie
Archív dokumentov

Krása ~ Pravda ~ Sila ~ Láska

Poslanie Ligy lesnej múdrosti:

 • ukazovať cestu k spoznávaniu života prírodných civilizácií
  a napomáhať pri hľadaní cesty k dosiahnutiu harmónie s prírodou

 • vytvárať program pre zmysluplné využitie voľného času a ukázanie alternatívnej zdravej  cesty životom

 • poskytovať alternatívnu možnosť života pre deti, mládež i dospelých ako aj pre celé rodiny

 • popularizovať ideálov lesnej múdrosti

 • propagovať literárne dielo a filozofický odkaz Ernesta Thompsona Setona, zakladateľa hnutia lesnej múdrosti

 • vydávať periodické a neperiodické publikácie týkajúce sa
  lesnej múdrosti

 • aktualizácia a modernizácia Setonovho výchovného programu, aby sme priviedli dnešnú i budúce generácie mladých i dospelých k dotyku so svetom prírody

Úvodná strana
Aktuality
Čo je LLM?
História woodcraftu
Základné dokumenty
Kmene na Slovensku
Modrú oblohu!
Diskusia
Najbližšie akcie
Kontakty
Literatúra
Registrácia
Zaujímavé linky
Aktualizácie
Archív dokumentov

 

  návštev od 25.11.2005

Liga lesnej múdrosti
Trnavská 15
831 04 Bratislava

telefón a fax:
02-55425317